Omwille van de expertise in het plaatsen van masten werd Claesen gevraagd een golfterrein te voorzien van ballenvangers. Door de uitgekiende plaats van de masten en netten kon een optimale veiligheid gegarandeerd worden met een minimale impact op de omgeving.